مشاوره تحصيلي ايران مشاوره مشاوره تحصيلي ايران مشاوره .

مشاوره تحصيلي ايران مشاوره

منابع آزمون دكتري رشته مرمت اشياي فرهنگي و تاريخي

منابع آزمون دكتري رشته مرمت اشياي فرهنگي و تاريخيمنابع آزمون دكتري رشته مرمت اشياي فرهنگي و تاريخي

 

 

براي كسب اطلاعات بيشتر درباره منابع آزمون دكتري رشته مرمت اشياي فرهنگي و تاريخي با مشاوران ايران مشاوره تماس حاصل نماييد.شماره تماس از طريق تلفن هاي ثابت –
تماس از سراسر كشور 9099071647
تماس از استان تهران 9092305538
در صورت عدم دسترسي به تلفن ثابت و يا دريافت بسته تخفيف مشاوره كليك كنيد

 

با وجود نوپا بودن رشته مرمت اشياي فرهنگي و تاريخي در سال هاي اخير پيشرفت چشمگيري داشته است. در واقع اين رشته به مطالعه و بررسي اشياي با ارزش تاريخي مي پردازد. در واقع دانشجويان اين رشته در طول تحصيل خود با شيوه هاي مختلف حفظ و يا بازسازي اشياي تاريخي و فرهنگي با ارزش آشنا مي شوند. داوطلباني كه علاقمند به تحصيل در مقطع دكتري رشته مرمت اشياي فرهنگي و تاريخي مي باشند ، در صورت داشتن مدرك كارشناسي ارشد مي توانند در موعد مقرر نسبت به ثبت نام آزمون دكتري اين رشته اقدام كنند ، براي موفقيت در اين آزمون افراد بايد از منابع آزمون دكتري اين رشته آگاهي كامل داشته باشند به همين منظور تيم تخصصي ايران مشاوره ، مطلبي را تحت عنوان منابع آزمون دكتري رشته مرمت اشياي فرهنگي و تاريخي ارائه نموده ايم.

 

فارغ التحصيلان تمام رشته هاي مرمت آثار و اشياي فرهنگي و تاريخي ، مرمت و احياي بناها و بافت هاي تاريخي ، معماري ، شهرسازي ، طراحي شهري ، عمران ، صنايع دستي مي توانند در آزمون دكتري اين رشته شركت كنند.

جدول رشته و مواد امتحاني آزمون دكتري مرمت اشياي فرهنگي و تاريخي

ممكن است اين سوال براي بسياري از داوطلبان كنكور دكتري رشته مرمت اشياي فرهنگي و تاريخي مطرح گردد كه فارغ التحصيلان كدام رشته ها مي توانند در آزمون دكتري اين رشته شركت نمايند؟ براي پاسخ به اين سوال داوطلبان جدولي را در اين خصوص ارائه نموده ايم.


منابع آزمون دكتري رشته مرمت اشياي فرهنگي و تاريخي


رشته

گرايش

رشته هاي مرتبط كه فارغ التحصيلان مي توانند در اين كد رشته شركت كنند

مرمت اشياي فرهنگي و تاريخي مرمت آثار و اشياي فرهنگي و تاريخي ، مرمت و احياي بناها و بافت هاي تاريخي ، معماري ، شهرسازي ، طراحي شهري ، عمران ، صنايع دستي

منابع آزمون دكتري رشته مرمت اشياي فرهنگي و تاريخي

منابع آزمون دكتري رشته مرمت اشياي فرهنگي و تاريخي – تاريخ معماري و هنر ايران و جهان
(دروس سطح كارشناسي و كارشناسي ارشد)
كتاب مباني و مفاهيم معماري معاصر غرب، تاليف وحيد قباديان، انتشارات دفتر پژوهشهاي فرهنگي.
كتاب معماري ايراني، تاليف غلامحسين معماريان و محمدعلي رنجبر كرماني، انتشارات سروش دانش.
كتاب سبك شناسي معماري ايراني، تاليف محمدكريم پيرنيا و غلامحسين معماريان، انتشارات پژوهنده.
كتاب تاريخ هنر معماري ايران در دوره اسلامي، تاليف محمديوسف كياني، سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت).
كتاب آشنايي با معماري جهان، تاليف ابراهيم زارعي، انتشارات فن آوران.
كتاب معماري غرب ريشه ها و مفاهيم، تاليف امير باني مسعود، انتشارات هنر معماري قرن.
كتاب مباني نظري معماري، تاليف عبدالحميد نقره كار، انتشارات دانشگاه پيام نور.
كتاب آشنايي با معماري اسلامي ايران، تاليف محمدكريم پيرنيا، انتشارات سروش دانش.
كتاب معماري و شهرسازي در ايران در گذر زمان، تاليف محمدرضا تقوي نژادديلمي، انتشارات فرهنگسراي يساولي.
كتاب تجديد حيات و هنر در ايران باستان، تاليف جرجينا هرمان، ترجمه مهرداد وحدتي، مركز نشر دانشگاهي.
كتاب پارادايم هاي پرديس: درآمدي بر بازشناسي و بازآفريني باغ ايراني، تاليف آزاده شاهچراغي، انتشاات جهاد دانشگاهي واحد تهران.
كتاب تاريخ معماري معاصر ايران، تاليف امير باني مسعود، انتشارات هنر معماري قرن.
كتاب مباني نظري معماري غرب، ديويد اسميت كيپن، عل ياران، انتشارات شهيدي.
جزوه تاريخ معماري و هنر ايران و جهان دانشگاه تهران – جزوه تاريخ معماري و هنر ايران و جهان دانشگاه شهيدبهشتي – جزوه تاريخ معماري و هنر ايران و جهان دانشگاه آزاد واحد علوم تحقيقات
منابع آزمون دكتري رشته مرمت اشياي فرهنگي و تاريخي – مباني نظري مرمت
(دروس سطح كارشناسي و كارشناسي ارشد)
كتاب تجارب مرمت شهري: از ونيز تا شيراز، تاليف محمدمنصور فلامكي، انتشارات فضا.
كتاب منشور آتن، تاليف محمدمنصور فلامكي، انتشارات فضا.
كتاب مرمت شهري: تعاريف، نظريه ها، تجارب، منشورها و قطع نامه هاي جهاني، روش ها و اقدامات شهري، تاليف محسن حبيبي، انتشارات دانشگاه تهران.
كتاب رهنمودهايي براي بازآفريني شهري در منطقه مديترانه، تاليف آيدين جواني ديزجي، انتشارات گنج هنر.
جزوه مباني نظري و عملي مرمت بافت، دكتر جدي، دانشگاه شهيد بهشتي – جزوه مباني نظري مرمت، دكتر خوشنويس، دانشگاه ميراث فرهنگي – جزوه مباني نظري مرمت دانشگاه آزاد واحد علوم تحقيقات – جزوه مباني نظري مرمت، دكتر رضازاده، دانشگاه تهران
منابع آزمون دكتري رشته مرمت اشياي فرهنگي و تاريخي – آسيب شناسي و فن شناسي آثار
(دروس سطح كارشناسي و كارشناسي ارشد)
كتاب مرمت آثار معماري: شناخت، آسيب شناسي، فن شناسي، تاليف مجتبي رضازاده اردبيلي، انتشارات دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ.
كتاب حفاظت، نگاهداري و مرمت آثار هنري و تاريخي: درمان، مرمت و بازسازي، تاليف هرولدجيمز پلندرليت، مترجم رسول وطن دوست، انتشارات دانشگاه هنر.
كتاب راهنماي حفاظت، نگهداري و مرمت كاغذ، تاليف آن ليه ناردي و فيليپ وان دم، مترجم ابولحسن سروقد مقدم، انتشارات آستان قدس رضوي.
كتاب حفاظت و مرمت در كاوش هاي باستان شناسي، تاليف نيكلاس استنلي پرايس، مترجم ميرمحسن موسوي، انتشارات دانشگاه هنر.
كتاب سير تحول و ضرورت مرمت و بازسازي اشياء تاريخي، تاليف وحيده ميرفخرايي، انتشارات سبحان نور.
كتاب فرهنگ و دانستني هاي علمي و عملي براي محافظت و ترميم آثار هنري، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان چاپ و انتشارات.
كتاب كاربري پژوهش هاي آزمايشگاهي در حفاظت و مرمت بناهاي تاريخي، تاليف منيژه هاديان، انتشارات دانشگاه تهران.
كتاب مواد شيميايي مورد استفاده در مرمت، تاليف آماندا كلايدزل، مترجم مريم باباشاهي، انتشارات دانشگاه هنر.
كتاب روش هاي جديد در حفاظت و مرمت آثار هنري، تاليف ابولفضل سمناني و حميد فرهمند، انتشارات دانشگاه هنر.
كتاب مواد مورد استفاده در مرمت، تاليف سي.وي.هوري، مترجمان ابولفضل سمناني و حميد فرهمند، انتشارات دانشگاه هنر.
كتاب دوازده درس مرمت، تاليف مهندس محبعلي، انتشارات وزارت مسكن و شهرسازي.
كتاب تزيينات وابسته به معماري، تاليف محمد يوسف كياني؛ انتشارات سازمان ميراث فرهنگي.
كتاب مصالح شناسي سنتي، تاليف حسين زمرشيدي، انتشارات زمرد.
كتاب مصالح ساختماني (آژند، اندود، آمون در بناهاي كهن ايران)، تاليف زهره بزرگمهري، انتشارات سازمان ميراث فرهنگي.
كتاب فن و هنر سفالگري، تاليف فائق توحيدي، انتشارات سمت.
كتاب الياف شناسي، تاليف ستاره اميري، انتشارات سمت.
كتاب شيمي چرم و چرم سازي، تاليف ملك طاهر مقصود لو و ديگران، انتشارات تفتان زاهدان.
كتاب كاربرد رنگ و تكنيك هاي نقاشي، تاليف بادو جكستيمر، مترجم عربعلي شروه، انتشارات مارليك.
كتاب آسيب شناسي و فن شناسي، تاليف ابوالفضل صادقي پور و مريم خليل زاده مقدم، انتشارات ارشد.
جزوه سازه بناهاي سنتي انجمن مهرازي ايران – جزوه آسيب شناسي دكتر رضازاده – جزوه رطوبت ـ ماساري و عدم تعادلها دانشگاه تهران – جزوه آسيب شناسي و فن شناسي آثار دانشگاه شهيد بهشتي –  جزوه آسيب شناسي دكتر خوشنويس – جزوه سازه هاي سنتي، دكتر تهراني – جزوه آسيب و فن شناسي فلز، رضا رحماني پژوهشكده حفاظت و مرمت آثار تاريخي – جزوه آسيب و فن شناسي فلز، دكتر حميدرضا بخشنده فر، دانشگاه هنر اصفهان – جزوه آسيب و فن شناسي سفال، مسعود باتر دانشكده هنر زابل – جزوه آسيب و فن شناسي فلز، محمد مرتضوي دانشكده هنر زابل – جزوه آسيب و فن شناسي سفال: اصغر پور شيروي دانشگاه هنر اصفهان – جزوه آسيب و فن شناسي نقاشي: حميد فرهمند بروجني دانشگاه هنر اصفهان – جزوه آسيب و فن شناسي استخوان و عاج: مهرناز آزادي، دانشگاه هنر اصفهان – جزوه آسيب و فن شناسي كاغذ: حميد ملكيان، كتابخانه مجلس شوراي اسلامي –  جزوه آسيب و فن شناسي پارچه و بافته ها: شهرزاد امين شيرازي، پژوهشكده حفاظت و مرمت آثار تاريخي – جزوه آسيب و فن شناسي پارچه و بافته ها: سوسن معتقد دانشگاه هنر اصفهان – جزوه آسيب و فن شناسي چوب: قباد كيانمهر، دانشگاه هنر اصفهان –  جزوه آسيب شناسي و فن شناسي آثار دانشگاه تهران – جزوه آسيب شناسي و فن شناسي آثار دانشگاه آزاد واحد علوم تحقيقات
منابع آزمون دكتري رشته مرمت اشياي فرهنگي و تاريخي – استعداد تحصيلي
(دروس عمومي)
كتاب استعداد و آمادگي تحصيلي ويژه رشته مديريت (۲ جلدي) ، احمد صداقت ، انتشارات نگاه دانش.
كتاب استعداد و آمادگي تحصيلي ، هوشنگ عباس فام ، انتشارات راه
كتاب استعداد و آمادگي تحصيلي ويژه رشته مديريت ، عرفانيان ، اصلاني ، غفارزاده ، انتشارات نگاه دانش
كتاب استعداد و آمادگي تحصيلي ويژه رشته مديريت ، هادي مسيح خواه ، محمد وكيلي ، انتشارات كتابخانه فرهنگ
كتاب استعداد و آمادگي تحصيلي GMAT 2011 ، مجيد نگهداري ، انتشارات مولف
جزوه اينترنتي ۱۰۰ مساله حل شده استعداد تحصيلي دكتري ، هادي مسيح خواه ، محمد وكيلي ، انتشارات كتابخانه فرهنگ
نمونه سوالات دكتري دانشگاه هاي صنعتي شريف ، اميركبير و تهران
جزوه استعداد و آمادگي تحصيلي ويژه رشته مديريت ، احمد صداقت – جزوه استعداد و آمادگي تحصيلي ويژه رشته مديريت ، عرفانيان – جزوه استعداد تحصيلي ، جهاد دانشگاهي دانشگاه صنعتي شريف – جزوه استعداد تحصيلي ، جهاد دانشگاهي دانشگاه صنعتي اميركبير – جزوه استعداد و آمادگي تحصيلي ويژه رشته مديريت ، محمد وكيلي – جزوه استعداد تحصيلي ، جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران
منابع آزمون دكتري رشته مرمت اشياي فرهنگي و تاريخي –  زبان عمومي
(دروس سطح عمومي)
كتاب گرامر كاربردي زبان انگليسي ، شهاب اناري و همكاران ، انتشارات مبتكران.
كتاب گرامر زبان انگليسي ، عباس فرزام ، انتشارات باستان
كتاب ۵۰۴ واژه ضروري تافل ، انتشارات جنگل
كتاب تافل رهنما ، ابراهيم نظري تيموري ، انتشارات رهنما
كتاب مجموعه سوالات كارشناسي ارشد زبان عمومي ، انتشارات سازمان سنجش و آموزش كشور

راهكارهاي مفيد جهت موفقيت در آزمون دكتري مرمت اشياي فرهنگي و تاريخي

بسياري از داوطلبان كنكور دكتري به دنبال راهي براي رسيدن به موفقيت و اهداف خود هستند به همين دليل مي خواهيم در اين بند چند نكته را جهت رسيدن شما به موفقيت در كنكور دكتري رشته مرمت اشياي فرهنگي و تاريخي ذكر كنيم. شما مي توانيد براي عملكرد بهتر بعد از مطالعه منابع اصلي از كتاب هاي كمك آموزشي استفاده كنيد. حال اين سوال مطرح مي گردد كه چه منابعي مناسب و قابل اعتماد هستند؟ كتاب هاي كمك آموزشي موسساتي همچون مدرسان شريف ، آموزشي پارسه ، آموزشي خوارزمي – نصير ، آموزش عالي آزاد پژوهش ، آموزشي نيك انديشان ، آموزش پژوهشي ساما در مقطع دكتري براي موفقيت داوطلبان قدم هاي موثري برداشته اند. همچنين شركت در آزمون هاي زبان انگليسي داخلي و دريافت مدرك آن مي تواند براي موفقيت در مصاحبه دكتري بسيار مفيد واقع گردد ، چرا كه ارائه مدرك زبان قبل از آزمون جامع الزامي مي باشد. شما مي توانيد براي اطلاعات بيشتر با مشاوره تحصيلي مركز ايران مشاوره تماس حاصل فرماييد.

 

 

براي كسب اطلاعات بيشتر درباره منابع آزمون دكتري رشته مرمت اشياي فرهنگي و تاريخي با مشاوران ايران مشاوره تماس حاصل نماييد.شماره تماس از طريق تلفن هاي ثابت –
تماس از سراسر كشور 9099071647
تماس از استان تهران 9092305538
در صورت عدم دسترسي به تلفن ثابت و يا دريافت بسته تخفيف مشاوره كليك كنيد

 

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در ميان بگذاريد…


منبع : منابع آزمون دكتري رشته مرمت اشياي فرهنگي و تاريخي


برچسب: منابع آزمون دكتري، آزمون دكتري، دكتري سراسري، دكتري،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۲ دى ۱۳۹۷ساعت: ۰۸:۳۵:۱۱ توسط:ali موضوع:

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
آواتار :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :