مشاوره تحصيلي ايران مشاوره مشاوره تحصيلي ايران مشاوره .

مشاوره تحصيلي ايران مشاوره

منابع آزمون دكتري رشته علوم و مهندسي عمران و بهره برداري جنگل

منابع آزمون دكتري رشته علوم و مهندسي عمران و بهره برداري جنگل

 

 

براي كسب اطلاعات بيشتر درباره منابع آزمون دكتري رشته علوم و مهندسي عمران و بهره برداري جنگل با مشاوران ايران مشاوره تماس حاصل نماييد.شماره تماس از طريق تلفن هاي ثابت –
تماس از سراسر كشور 9099071647
تماس از استان تهران 9092305538
در صورت عدم دسترسي به تلفن ثابت و يا دريافت بسته تخفيف مشاوره كليك كنيد

 

رشته علوم و مهندسي عمران و بهره برداري جنگل يكي از رشته هاي گروه آزمايشي كشاورزي و منابع طبيعي مي باشد كه به ارائه راهكارهايي در جهت نحوه صحيح جنگلداري ، جاده سازي ، جنگل كاري و بهره برداري از منابع جنگل مي پردازد. در واقع فارغ التحصيلان اين رشته قادر خواهند بود كه از منابع و توليدات جنگل بهره برداري درست و مستمر كنند. داوطلباني كه مدرك كارشناسي ارشد خود را دريافت نموده اند و علاقمند به تحصيل در مقطع دكتري رشته علوم و مهندسي عمران و بهره برداري جنگل مي باشند ، مي بايست در موعد مقرر نسبت به ثبت نام آزمون دكتري اين رشته اقدام كنند ، براي موفقيت در اين آزمون افراد بايد از منابع آزمون دكتري اين رشته آگاهي كامل داشته باشند به همين منظور تيم تخصصي ايران مشاوره ، مطلبي را تحت عنوان منابع آزمون دكتري رشته علوم و مهندسي عمران و بهره برداري جنگل ارائه نموده ايم.

 

يكي از مزاياي رشته علوم و مهندسي عمران و بهره برداري جنگل اين است كه فارغ التحصيلان تمام رشته ها مي توانند در آزمون دكتري اين رشته شركت كنند.

جدول رشته و مواد امتحاني آزمون دكتري علوم و مهندسي عمران و بهره برداري جنگل

ممكن است اين سوال براي بسياري از داوطلبان كنكور دكتري رشته علوم و مهندسي عمران و بهره برداري جنگل مطرح گردد كه فارغ التحصيلان كدام رشته ها مي توانند در آزمون دكتري اين رشته شركت نمايند؟ براي پاسخ به اين سوال داوطلبان جدولي را در اين خصوص ارائه نموده ايم.منابع آزمون دكتري رشته علوم و مهندسي عمران و بهره برداري جنگل


رشته

گرايش

رشته هاي مرتبط كه فارغ التحصيلان مي توانند در اين كد رشته شركت كنند

علوم و مهندسي جنگل  عمران و بهره برداري جنگل

تمامي رشته ها

منابع آزمون دكتري رشته علوم و مهندسي جنگل – عمران و بهره برداري جنگل

منابع آزمون دكتري رشته علوم و مهندسي عمران و بهره برداري جنگل – اكولوژي جنگل
(دروس سطح كارشناسي)
كتاب اكولوژي عمومي، تاليف محمدرضا اردكاني، انتشارات دانشگاه تهران.
كتاب اكولوژي جنگل (بوم شناسي جنگل)، تاليف احمد مصدق، انتشارات علم كشاورزي ايران.
كتاب مجموعه سوالات كارشناسي ارشد جنگلداري، تاليف احمد ولي پور، انتشارات ديباگران تهران.
كتاب مجموعه سؤالات كارشناسي ارشد مهندسي منابع طبيعي – جنگلداري (همراه با پاسخ تشريحي)، تاليف محمد عبادي، حميد محمدي نصرآبادي، انتشارات جهاد دانشگاهي، واحد تهران.
جزوه اكولوژي جنگل دكتر پوربابايي و دكتر رحماني دانشگاه گيلان – جزوه اكولوژي جنگل دانشگاه آزاد واحد علوم تحقيقات – جزوه اكولوژي جنگل خسرو ثابت طالبي دانشگاه تهران
منابع آزمون دكتري رشته علوم و مهندسي عمران و بهره برداري جنگل – جاده سازي جنگل
(دروس سطح كارشناسي)
كتاب ساخت و نگهداري جاده هاي جنگلي، تاليف آيدين پارساخو، انتشارات دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان.
كتاب جاده هاي جنگلي و توسعه روستايي، تاليف محمدابراهيم خليل خليلي، تاليف تايماز.
كتاب طراحي جاده هاي جنگلي، تاليف آيدين پارساخو، انتشارات نوروزي.
جزوه جاده سازي جنگل دانشگاه تهران – جزوه جاده سازي جنگل دانشگاه آزاد واحد علوم تحقيقات – جزوه جاده سازي جنگل دانشكده منابع طبيعي گيلان
منابع آزمون دكتري رشته علوم و مهندسي عمران و بهره برداري جنگل – آمار و اندازه گيري جنگل
(دروس سطح كارشناسي)
كتاب آماربرداري در جنگل (اندازه گيري درخت و جنگل)، تاليف محمود زبيري، انتشارات دانشگاه تهران.
كتاب اندازه گيري درخت و زيست سنجي جنگل، تاليف منوچهر نميرانيان دانشگاه تهران.
كتاب روش هاي نمونه برداري فاصله اي در آماربرداري جنگل، تاليف رضا حسين حيدري، انتشارات دانشگاه رازي (كرمانشاه).
كتاب مجموعه سؤالات كارشناسي ارشد مهندسي منابع طبيعي – جنگلداري (همراه با پاسخ تشريحي)، تاليف محمد عبادي، حميد محمدي نصرآبادي، انتشارات جهاد دانشگاهي، واحد تهران.
كتاب مجموعه سوالات كارشناسي ارشد جنگلداري، تاليف احمد ولي پور، انتشارات ديباگران تهران.
جزوه آماربرداري در جنگل، تاليف محمود زبيري، دانشگاه تهران – جزوه آماربرداري و اندازه گيري جنگل دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان – جزوه آماربرداري در جنگل حميد طلالشي و رضا بصيري دانشگاه بهبهان – جزوه آماربرداري و اندازه گيري جنگل دانشكده منابع طبيعي گيلان – جزوه آماربرداري و اندازه گيري جنگل دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري – جزوه آماربرداري و اندازه گيري جنگل دانشگاه آزاد واحد علوم تحقيقات
منابع آزمون دكتري رشته علوم و مهندسي عمران و بهره برداري جنگل – حمل و نقل چوب
(دروس سطح كارشناسي)
كتاب بهره برداري جنگل، تاليف نصرت الله ساريخاني، انتشارات دانشگاه تهران.
كتاب حمل و نقل چوب، تاليف مجيد لطفعليان، انتشارات آييژ.
كتاب مجموعه سوالات كارشناسي ارشد جنگلداري، تاليف احمد ولي پور، انتشارات ديباگران تهران.
كتاب مجموعه سؤالات كارشناسي ارشد مهندسي منابع طبيعي – جنگلداري (همراه با پاسخ تشريحي)، تاليف محمد عبادي، حميد محمدي نصرآبادي، انتشارات جهاد دانشگاهي، واحد تهران.
جزوه بهره برداري و حمل و نقل سبحاني و جورغلامي دانشگاه تهران – جزوه بهره برداري و حمل ونقل عزيزي دانشگاه شهيد چمران اهواز – جزوه بهره برداري و حمل و نقل چوب دانشگاه آزاد واحد علوم تحقيقات – جزوه حمل و نقل دكتر نقدي و دكتر لطيفيان دانشگاه گيلان.
منابع آزمون دكتري رشته علوم و مهندسي عمران و بهره برداري جنگل – برنامه ريزي شبكه جاده هاي جنگلي
(دروس سطح كارشناسي ارشد)
كتاب برنامه ريزي شبكه جاده هاي جنگلي، تاليف مجيد لطفعليان، آيدين پارساخو، انتشارات آييژ.
كتاب راهنماي طرح، اجرا و بهره برداري راههاي جنگلي، انتشارات سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور.
جزوه برنامه ريزي شبكه جاده هاي جنگلي دانشگاه تهران – جزوه برنامه ريزي شبكه جاده هاي جنگلي دانشگاه آزاد واحد علوم تحقيقات – جزوه برنامه ريزي شبكه جاده هاي جنگلي دانشگاه شهيد چمران اهواز – جزوه برنامه ريزي شبكه جاده هاي جنگلي دانشگاه گيلان
منابع آزمون دكتري رشته علوم و مهندسي عمران و بهره برداري جنگل – برنامه ريزي و بهره برداري جنگل
(دروس سطح كارشناسي ارشد)
كتاب بهره برداري جنگل، تاليف نصرت الله ساريخاني، انتشارات دانشگاه تهران.
كتاب حمل و نقل چوب، تاليف مجيد لطفعليان، انتشارات آييژ.
كتاب مجموعه سوالات كارشناسي ارشد جنگلداري، تاليف احمد ولي پور، انتشارات ديباگران تهران.
كتاب مجموعه سؤالات كارشناسي ارشد مهندسي منابع طبيعي – جنگلداري (همراه با پاسخ تشريحي)، تاليف محمد عبادي، حميد محمدي نصرآبادي،انتشارات جهاد دانشگاهي، واحد تهران.
جزوه برنامه ريزي و بهره برداري جنگل دانشگاه تهران – جزوه برنامه ريزي و بهره برداري جنگل دانشگاه شهيد چمران اهواز –  جزوه برنامه ريزي و بهره برداري جنگل دانشگاه آزاد واحد علوم تحقيقات – جزوه برنامه ريزي و بهره برداري جنگل دانشگاه گيلان
منابع آزمون دكتري رشته علوم و مهندسي عمران و بهره برداري جنگل – زيست مهندسي نگهداري جاده هاي جنگلي
(دروس سطح كارشناسي ارشد)
كتاب ساخت و نگهداري جاده هاي جنگلي، تاليف آيدين پارساخو، انتشارات دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان.
كتاب جاده هاي جنگلي و توسعه روستايي، تاليف محمدابراهيم خليل خليلي، تاليف تايماز.
كتاب طراحي جاده هاي جنگلي، تاليف آيدين پارساخو، انتشارات نوروزي.
جزوه زيست مهندسي نگهداري جاده هاي جنگلي دانشگاه تهران – جزوه زيست مهندسي نگهداري جاده هاي جنگلي دانشگاه شهيد چمران اهواز – جزوه زيست مهندسي نگهداري جاده هاي جنگلي دانشگاه آزاد واحد علوم تحقيقات – جزوه زيست مهندسي نگهداري جاده هاي جنگلي دانشگاه گيلان
منابع آزمون دكتري رشته علوم و مهندسي عمران و بهره برداري جنگل – استعداد تحصيلي
(دروس عمومي)
كتاب استعداد و آمادگي تحصيلي ويژه رشته مديريت (۲ جلدي) ، احمد صداقت ، انتشارات نگاه دانش.
كتاب استعداد و آمادگي تحصيلي ، هوشنگ عباس فام ، انتشارات راه
كتاب استعداد و آمادگي تحصيلي ويژه رشته مديريت ، عرفانيان ، اصلاني ، غفارزاده ، انتشارات نگاه دانش
كتاب استعداد و آمادگي تحصيلي ويژه رشته مديريت ، هادي مسيح خواه ، محمد وكيلي ، انتشارات كتابخانه فرهنگ
كتاب استعداد و آمادگي تحصيلي GMAT 2011 ، مجيد نگهداري ، انتشارات مولف
جزوه اينترنتي ۱۰۰ مساله حل شده استعداد تحصيلي دكتري ، هادي مسيح خواه ، محمد وكيلي ، انتشارات كتابخانه فرهنگ
نمونه سوالات دكتري دانشگاه هاي صنعتي شريف ، اميركبير و تهران
جزوه استعداد و آمادگي تحصيلي ويژه رشته مديريت ، احمد صداقت – جزوه استعداد و آمادگي تحصيلي ويژه رشته مديريت ، عرفانيان – جزوه استعداد تحصيلي ، جهاد دانشگاهي دانشگاه صنعتي شريف – جزوه استعداد تحصيلي ، جهاد دانشگاهي دانشگاه صنعتي اميركبير – جزوه استعداد و آمادگي تحصيلي ويژه رشته مديريت ، محمد وكيلي – جزوه استعداد تحصيلي ، جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران
منابع آزمون دكتري رشته علوم و مهندسي عمران و بهره برداري جنگل –  زبان عمومي
(دروس سطح عمومي)
كتاب گرامر كاربردي زبان انگليسي ، شهاب اناري و همكاران ، انتشارات مبتكران.
كتاب گرامر زبان انگليسي ، عباس فرزام ، انتشارات باستان
كتاب ۵۰۴ واژه ضروري تافل ، انتشارات جنگل
كتاب تافل رهنما ، ابراهيم نظري تيموري ، انتشارات رهنما
كتاب مجموعه سوالات كارشناسي ارشد زبان عمومي ، انتشارات سازمان سنجش و آموزش كشور

راهكارهاي مفيد جهت موفقيت در آزمون دكتري علوم و مهندسي عمران و بهره برداري جنگل

بسياري از داوطلبان كنكور دكتري به دنبال راهي براي رسيدن به موفقيت و اهداف خود هستند به همين دليل مي خواهيم در اين بند چند نكته را جهت رسيدن شما به موفقيت در كنكور دكتري رشته علوم و مهندسي عمران و بهره برداري جنگل ذكر كنيم. شما مي توانيد براي عملكرد بهتر بعد از مطالعه منابع اصلي از كتاب هاي كمك آموزشي استفاده كنيد. حال اين سوال مطرح مي گردد كه چه منابعي مناسب و قابل اعتماد هستند؟ كتاب هاي كمك آموزشي موسساتي همچون مدرسان شريف ، آموزشي پارسه ، آموزشي خوارزمي – نصير ، آموزش عالي آزاد پژوهش ، آموزشي نيك انديشان ، آموزش پژوهشي ساما در مقطع دكتري براي موفقيت داوطلبان قدم هاي موثري برداشته اند.


منابع آزمون دكتري رشته علوم و مهندسي عمران و بهره برداري جنگل


همچنين شركت در آزمون هاي زبان انگليسي داخلي و دريافت مدرك آن مي تواند براي موفقيت در مصاحبه دكتري بسيار مفيد واقع گردد ، چرا كه ارائه مدرك زبان قبل از آزمون جامع الزامي مي باشد. شما مي توانيد براي اطلاعات بيشتر با مشاوره تحصيلي مركز ايران مشاوره تماس حاصل فرماييد.

 

 

براي كسب اطلاعات بيشتر درباره منابع آزمون دكتري رشته علوم و مهندسي عمران و بهره برداري جنگل با مشاوران ايران مشاوره تماس حاصل نماييد.شماره تماس از طريق تلفن هاي ثابت –
تماس از سراسر كشور 9099071647
تماس از استان تهران 9092305538
در صورت عدم دسترسي به تلفن ثابت و يا دريافت بسته تخفيف مشاوره كليك كنيد

 

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در ميان بگذاريد…


منبع : منابع آزمون دكتري رشته علوم و مهندسي عمران و بهره برداري جنگل


برچسب: آزمون دكتري، دكتري، دكتري سراسري، مصاحبه دكتري،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۰ دى ۱۳۹۷ساعت: ۰۸:۲۵:۳۸ توسط:ali موضوع:

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
آواتار :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :