مشاوره تحصيلي ايران مشاوره مشاوره تحصيلي ايران مشاوره .

مشاوره تحصيلي ايران مشاوره

منابع آزمون دكتري رشته علوم و مهندسي مرتع

منابع آزمون دكتري رشته علوم و مهندسي مرتعمنابع آزمون دكتري رشته علوم و مهندسي مرتع

 

 

براي كسب اطلاعات بيشتر درباره منابع آزمون دكتري رشته علوم و مهندسي مرتع با مشاوران ايران مشاوره تماس حاصل نماييد.شماره تماس از طريق تلفن هاي ثابت –
تماس از سراسر كشور 9099071647
تماس از استان تهران 9092305538
در صورت عدم دسترسي به تلفن ثابت و يا دريافت بسته تخفيف مشاوره كليك كنيد

 

يكي از رشته هاي گروه آزمايشي كشاورزي و منابع طبيعي ، رشته علوم و مهندسي مرتع مي باشد كه به حفظ ، اصلاح ، بهربرداري و احياي مراتع مي پردازد و همچنين راهكارهايي را براي نحوه درست مديريت و توسعه پايدار ارائه مي دهد. داوطلباني كه علاقمند به تحصيل در مقطع دكتري رشته علوم و مهندسي مرتع مي باشند ، در صورت داشتن مدرك كارشناسي ارشد مي توانند در موعد مقرر نسبت به ثبت نام آزمون دكتري اين رشته اقدام كنند ، براي موفقيت در اين آزمون افراد بايد از منابع آزمون دكتري اين رشته آگاهي كامل داشته باشند به همين منظور تيم تخصصي ايران مشاوره ، مطلبي را تحت عنوان منابع آزمون دكتري رشته علوم و مهندسي مرتع ارائه نموده ايم.

 

يكي از مزاياي رشته علوم و مهندسي مرتع اين است كه فارغ التحصيلان تمام رشته ها مي توانند در آزمون دكتري اين رشته شركت كنند.

جدول رشته و مواد امتحاني آزمون دكتري علوم و مهندسي مرتع

ممكن است اين سوال براي بسياري از داوطلبان كنكور دكتري رشته علوم و مهندسي مرتع مطرح گردد كه فارغ التحصيلان كدام رشته ها مي توانند در آزمون دكتري اين رشته شركت نمايند؟ براي پاسخ به اين سوال داوطلبان جدولي را در اين خصوص ارائه نموده ايم.


منابع آزمون دكتري رشته علوم و مهندسي مرتع


رشته

گرايش

رشته هاي مرتبط كه فارغ التحصيلان مي توانند در اين كد رشته شركت كنند

علوم و مهندسي مرتع

تمامي رشته ها

منابع آزمون دكتري رشته علوم و مهندسي مرتع

منابع آزمون دكتري رشته علوم و مهندسي مرتع – اصلاح و توسعه مرتع
(دروس سطح كارشناسي)
كتاب اصلاح مراتع، مولف حسين آذر نيوا و محمد علي زارع جاهوكي، انتشارات دانشگاه تهران.
كتاب اصلاح و توسعه مرتع، مولف محمد جنگجو، انتشارات جهاد دانشگاهي (دانشگاه مشهد).
كتاب اصلاح و توسعه مراتع (خلاصه درس، پرسش هاي چهارگزينه اي و پاسخنامه تشريحي)، مولفان محمدرضا شهركي و احمد زارع، انتشارات مختومقلي فراغي.
كتاب اصلاح و توسعه مراتع، عباس حنطه، انتشارات موسسه آموزش عالي علمي كاربردي.
كتاب اصلاح مراتع از طريق ذخيره نزولات آسماني، مولف باباخانلو، انتشارات كميته مشترك دفتر فني وسازمان ترويج كشاورزي.
كتاب مجموعه سوالات كارشناسي ارشد مرتعداري، مولفان محمدرضا صادقي منش و مهدي معمري، انتشارات ديباگران تهران.
كتاب اصول فني اجرائي پروژه هاي اصلاح و احياء مراتع، مولف وحيد انصاري، انتشارات پونه.
جزوه اصلاح و توسعه مراتع دكتر آذر نيوند دانشگاه تهران – جزوه اصلاح و توسعه مراتع دانشگاه آزاد واحد علوم تحقيقات
منابع آزمون دكتري رشته علوم و مهندسي مرتع – مرتعداري
(دروس سطح كارشناسي)
كتاب مرتع و مرتعداري، مولف محمدرضا مقدم، انتشارات دانشگاه تهران.
كتاب چراي دام در مرتع و چراگاه، مولف حسين ارزاني، انتشارات دانشگاه تهران.
كتاب مرتعداري در ايران، مولف منصور صداقي، انتشارات آستان قدس رضوي.
كتاب كيفيت علوفه، مولف حسين ارزاني، انتشارات دانشگاه تهران.
كتاب مقدمه اي بر مرتع و مرتع داري، مولف محمد جعفر بحراني، انتشارات آييژ.
كتاب مرتع داري، مولف هادي كريمي، انتشارات دانشگاه تهران.
كتاب مراتع (مسائل و راه حل هاي آن در ايران)، مولف پرويز كردواني، انتشارات دانشگاه تهران.
كتاب پايش براي اكولوژي و حفاظت، مولفان فرانك باري گلداسميت، مترجمان حسين ارزاني و احسان شهرياري، انتشارات دانشگاه تهران.
كتاب مجموعه سوالات كارشناسي ارشد مرتعداري، مولفان محمدرضا صادقي منش و مهدي معمري، انتشارات ديباگران تهران.
كتاب آبخيزداري (خلاصه درس، پرسش هاي چهارگزينه اي و پاسخنامه تشريحي) ويژه آزمون كارشناسي ارشد مهندسي منابع طبيعي – آبخيزداري، مولفان مريم صياف، اميدرضا باراني، انتشارات ديباگران تهران.
كتاب اصلاح مراتع از طريق ذخيره نزولات آسماني، مولف باباخانلو، انتشارات كميته مشترك دفتر فني وسازمان ترويج كشاورزي.
جزوه مرتع داري دكتر حسين ارزاني، دانشگاه تهران – جزوه مرتعداري دانشگاه آزاد واحد علوم تحقيقات تهران
منابع آزمون دكتري رشته علوم و مهندسي مرتع – اكولوژي مرتع
(دروس سطح كارشناسي)
كتاب اكولوژي مرتع، تاليف مينا ربيعي، انتشارات دانشگاه پيام نور.
كتاب اكولوژي عمومي، تاليف محمدرضا اردكاني، انتشارات دانشگاه تهران.
كتاب اكولوژي، تاليف مايكل اسكات، مترجم معصومه عميد، انتشارات عطاپور.
كتاب اكولوژي، تاليف جهانفر دانشيان، انتشارات ديباگران تهران.
جزوه اكولوژي مرتع دانشگاه تهران – جزوه اكولوژي مرتع دانشگاه آزاد واحد علوم تحقيقات
منابع آزمون دكتري رشته علوم و مهندسي مرتع – تجزيه و تحليل روشهاي اندازه گيري و ارزيابي مراتع
(دروس سطح كارشناسي)
كتاب ارزيابي مرتع: اندازه گيري پوشش گياهي، مولف حسين ارزاني، انتشارات دانشگاه تهران.
كتاب مرتع و مرتعداري، مولف محمدرضا مقدم، انتشارات دانشگاه تهران.
كتاب كيفيت علوفه و نياز روزانه دام چرا كننده از مرتع، مولف حسين ارزاني، انتشارات دانشگاه تهران.
كتاب مرتع داري در ايران، مولف منصور مصداقي، انتشارات آستان قدس رضوي دانشگاه امام رضا (ع).
كتاب پايش براي اكولوژي و حفاظت، ترجمه حسين ارزاني و احسان شهرياري، انتشارات دانشگاه تهران.
كتاب مرتع داري در ايران، مولف منصور مصداقي، انتشارات دانشگاه صنعتي سجاد.
كتاب اندازه گيري و ارزيابي مراتع (رشته منابع طبيعي – محيط زيست)، تاليف مينا ربيعي، انتشارات دانشگاه پيام نور.
كتاب پرسش هاي چهارگزينه اي اندازه گيري و ارزيابي مراتع: ويژه آزمون هاي كارشناسي به كارشناسي ارشد، مولفان محمدرضا شهركي و حسين باراني، انتشارات مختومقلي فراغي.
كتاب مجموعه سوالات كارشناسي ارشد مرتعداري، مولفان محمدرضا صادقي منش و مهدي معمري، انتشارات ديباگران تهران.
جزوه تجزيه و تحليل روشهاي اندازه گيري و ارزيابي مراتع دانشگاه تهران – جزوه تجزيه و تحليل روشهاي اندازه گيري و ارزيابي مراتع دانشگاه آزاد واحد علوم تحقيقات.
منابع آزمون دكتري رشته علوم و مهندسي مرتع – جامعه شناسي گياهي
(دروس سطح كارشناسي)
كتاب جامعه شناسي گياهي، تاليف يونس عصري، انتشارات دانشگاه پيام نور.
كتاب اطلاعات پايه ي تجربي درباره ي جامعه شناسي گياهي (زيگماتيستي)، تاليف سيدمحمد فخرطباطبايي، انتشارات رامند.
كتاب بوم شناسي مرتع، تاليف محمدعلي زارع چاهوكي، حسين آذرنيوند، انتشارات دانشگاه تهران.
جزوه جامعه شناسي گياهي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي تهران – جزوه جامعه شناسي گياهي دانشگاه آزاد واحد علوم تحقيقات – جزوه جامعه شناسي گياهي دانشكده منابع طبيعي گيلان
منابع آزمون دكتري رشته علوم و مهندسي مرتع – احياي مناطق خشك و نيمه خشك
(دروس سطح كارشناسي ارشد)
كتاب احياي مناطق خشك و بياباني، تاليف محمد جعفري و علي طويلي، انتشارات دانشگاه تهران.
كتاب بيابان، بيابان زائي و بيابان زدائي: چالش ها و فرصت ها (مديريت مناطق خشك و نيمه خشك)، تاليف عليرضا گيتي، انتشارات علم كشاورزي ايران.
كتاب اقليم شناسي مناطق خشك، تاليف آذر زرين، هوشنگ قائمي و فرامرز خوش اخلاق، انتشارات سمت.
كتاب خاك هاي مناطق خشك و نيمه خشك، تاليف محمدعلي مشكوه، انتشارات موسسه آموزش عالي علمي كاربردي.
كتاب اصول زراعت در مناطق خشك، تاليف عوض كوچكي و امين عليزاده، انتشارات آستان قدس رضوي.
كتاب آب و هواشناسي، تاليف استين، پ وگورا، ترجمه عبدالحميد رجائي، انتشارات دانشگاه تبريز.
كتاب آب و هواشناسي، تاليف استين، پ وگورا، ترجمه عبدالحميد رجائي، انتشارات دانشگاه تبريز.
كتاب اشكال ناهمواري در نواحي خشك، تاليف تريكار،ژان. ترجمه مهدي صديقي و محسن پوركرماني، انتشارات معاونت فرهنگي آستان قدس.
كتاب مناطق خشك (جلد ۱ و ۲)، تاليف پرويز كردواني، انتشارات دانشگاه تهران.
كتاب مباني خاك شناسي و رده بندي خاك، تاليف محمد جعفري و فريدون سرمديان، انتشارات دانشگاه تهران.
كتاب فرسايش بادي و كنترل آن، تاليف حسينقلي رفاهي، انتشارات دانشگاه تهران.
كتاب فرسايش و حفاظت خاك، تاليف آر .پي .سي. مورگان، مترجم امين عليزاده، انتشارات استان قدس رضوي.
كتاب فرسايش و حفاظت خاك (خلاصه درس، پرسش هاي چهارگزينه اي و پاسخنامه تشريخي)، تاليف علي اكبر نظري ساماني، جليل كاكه و مهسا عبدالشاه نژاد، انتشارات ديباگران تهران.
جزوه احياي مناطق خشك و نيمه خشك دانشگاه صنعتي اصفهان – جزوه احياي مناطق خشك و نيمه خشك دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات تهران – جزوه احياي مناطق خشك و نيمه خشك دانشگاه تهران
منابع آزمون دكتري رشته علوم و مهندسي مرتع – استعداد تحصيلي
(دروس عمومي)
كتاب استعداد و آمادگي تحصيلي ويژه رشته مديريت (۲ جلدي) ، احمد صداقت ، انتشارات نگاه دانش.
كتاب استعداد و آمادگي تحصيلي ، هوشنگ عباس فام ، انتشارات راه
كتاب استعداد و آمادگي تحصيلي ويژه رشته مديريت ، عرفانيان ، اصلاني ، غفارزاده ، انتشارات نگاه دانش
كتاب استعداد و آمادگي تحصيلي ويژه رشته مديريت ، هادي مسيح خواه ، محمد وكيلي ، انتشارات كتابخانه فرهنگ
كتاب استعداد و آمادگي تحصيلي GMAT 2011 ، مجيد نگهداري ، انتشارات مولف
جزوه اينترنتي ۱۰۰ مساله حل شده استعداد تحصيلي دكتري ، هادي مسيح خواه ، محمد وكيلي ، انتشارات كتابخانه فرهنگ
نمونه سوالات دكتري دانشگاه هاي صنعتي شريف ، اميركبير و تهران
جزوه استعداد و آمادگي تحصيلي ويژه رشته مديريت ، احمد صداقت – جزوه استعداد و آمادگي تحصيلي ويژه رشته مديريت ، عرفانيان – جزوه استعداد تحصيلي ، جهاد دانشگاهي دانشگاه صنعتي شريف – جزوه استعداد تحصيلي ، جهاد دانشگاهي دانشگاه صنعتي اميركبير – جزوه استعداد و آمادگي تحصيلي ويژه رشته مديريت ، محمد وكيلي – جزوه استعداد تحصيلي ، جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران
منابع آزمون دكتري رشته علوم و مهندسي مرتع –  زبان عمومي
(دروس سطح عمومي)
كتاب گرامر كاربردي زبان انگليسي ، شهاب اناري و همكاران ، انتشارات مبتكران.
كتاب گرامر زبان انگليسي ، عباس فرزام ، انتشارات باستان
كتاب ۵۰۴ واژه ضروري تافل ، انتشارات جنگل
كتاب تافل رهنما ، ابراهيم نظري تيموري ، انتشارات رهنما
كتاب مجموعه سوالات كارشناسي ارشد زبان عمومي ، انتشارات سازمان سنجش و آموزش كشور

راهكارهاي مفيد جهت موفقيت در آزمون دكتري علوم و مهندسي مرتع

بسياري از داوطلبان كنكور دكتري به دنبال راهي براي رسيدن به موفقيت و اهداف خود هستند به همين دليل مي خواهيم در اين بند چند نكته را جهت رسيدن شما به موفقيت در كنكور دكتري رشته علوم و مهندسي مرتع ذكر كنيم. شما مي توانيد براي عملكرد بهتر بعد از مطالعه منابع اصلي از كتاب هاي كمك آموزشي استفاده كنيد. حال اين سوال مطرح مي گردد كه چه منابعي مناسب و قابل اعتماد هستند؟ كتاب هاي كمك آموزشي موسساتي همچون مدرسان شريف ، آموزشي پارسه ، آموزشي خوارزمي – نصير ، آموزش عالي آزاد پژوهش ، آموزشي نيك انديشان ، آموزش پژوهشي ساما در مقطع دكتري براي موفقيت داوطلبان قدم هاي موثري برداشته اند. همچنين شركت در آزمون هاي زبان انگليسي داخلي و دريافت مدرك آن مي تواند براي موفقيت در مصاحبه دكتري بسيار مفيد واقع گردد ، چرا كه ارائه مدرك زبان قبل از آزمون جامع الزامي مي باشد. شما مي توانيد براي اطلاعات بيشتر با مشاوره تحصيلي مركز ايران مشاوره تماس حاصل فرماييد.

 

 

براي كسب اطلاعات بيشتر درباره منابع آزمون دكتري رشته علوم و مهندسي مرتع با مشاوران ايران مشاوره تماس حاصل نماييد.شماره تماس از طريق تلفن هاي ثابت –
تماس از سراسر كشور 9099071647
تماس از استان تهران 9092305538
در صورت عدم دسترسي به تلفن ثابت و يا دريافت بسته تخفيف مشاوره كليك كنيد

 

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در ميان بگذاريد…


منبع : منابع آزمون دكتري رشته علوم و مهندسي مرتع


برچسب: آزمون دكتري، منابع آزمون دكتري، دكتري سراسري، دكتري،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۰ دى ۱۳۹۷ساعت: ۰۸:۱۹:۰۹ توسط:ali موضوع:

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
آواتار :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :