مشاوره تحصيلي ايران مشاوره مشاوره تحصيلي ايران مشاوره .

مشاوره تحصيلي ايران مشاوره

منابع آزمون دكتري رشته مرمت و احياي ابنيه و بناهاي تاريخي

منابع آمون دكتري رشته مرمت و احياي ابنيه و بناهاي تاريخيمنابع آمون دكتري رشته مرمت و احياي ابنيه و بناهاي تاريخي

 

 

براي كسب اطلاعات بيشتر درباره منابع آزمون دكتري رشته مرمت و احياي ابنيه و بناهاي تاريخي با مشاوران ايران مشاوره تماس حاصل نماييد.شماره تماس از طريق تلفن هاي ثابت –
تماس از سراسر كشور 9099071647
تماس از استان تهران 9092305538
در صورت عدم دسترسي به تلفن ثابت و يا دريافت بسته تخفيف مشاوره كليك كنيد

 

يكي از رشته هاي گروه آزمايشي هنر كه در حفظ آثار تاريخي از اهميت بسيار بالايي برخوردار است ، رشته مرمت و احياي ابنيه و بناهاي تاريخي مي باشد. در واقع اين رشته در طول تحصيل خود با شيوه هاي مختلف حفظ و يا بازسازي اشياي تاريخي و فرهنگي با ارزش مي پردازد. اين رشته در چند دهه اخير بسيار مورد توجه قرار گرفته چرا كه فارغ التحصيلان اين رشته مي توانند گام هاي بسيار موثري در جهت استقلال و شكوفايي فرهنگي ، تاريخي و اقتصادي بردارند. داوطلباني كه علاقمند به تحصيل در مقطع دكتري رشته مرمت و احياي ابنيه و بناهاي تاريخي مي باشند ، در صورت داشتن مدرك كارشناسي ارشد مي توانند در موعد مقرر نسبت به ثبت نام آزمون دكتري اين رشته اقدام كنند ، براي موفقيت در اين آزمون افراد بايد از منابع آزمون دكتري اين رشته آگاهي كامل داشته باشند به همين منظور تيم تخصصي ايران مشاوره ، مطلبي را تحت عنوان منابع آزمون دكتري رشته مرمت و احياي ابنيه و بناهاي تاريخي ارائه نموده ايم.

 

فارغ التحصيلان تمام رشته هاي مرمت آثار و اشياي فرهنگي و تاريخي ، مرمت و احياي بناها و بافت هاي تاريخي ، معماري ، شهرسازي ، طراحي شهري ، عمران ، صنايع دستي مي توانند در آزمون دكتري اين رشته شركت كنند.

جدول رشته و مواد امتحاني آزمون دكتري مرمت اشيا فرهنگي و تاريخي

ممكن است اين سوال براي بسياري از داوطلبان كنكور دكتري رشته مرمت اشياي فرهنگي و تاريخي مطرح گردد كه فارغ التحصيلان كدام رشته ها مي توانند در آزمون دكتري اين رشته شركت نمايند؟ براي پاسخ به اين سوال داوطلبان جدولي را در اين خصوص ارائه نموده ايم.

رشته

گرايش

رشته هاي مرتبط كه فارغ التحصيلان مي توانند در اين كد رشته شركت كنند

مرمت و احياي ابنيه و بناهاي تاريخي مرمت آثار و اشياي فرهنگي و تاريخي ، مرمت و احياي بناها و بافت هاي تاريخي ، معماري ، شهرسازي ، طراحي شهري ، عمران ، صنايع دستي

مرمت آثار و اشياي فرهنگي و تاريخي ، مرمت و احياي بناها و بافت هاي تاريخي ، معماري ، شهرسازي ، طراحي شهري ، عمران ، صنايع دستي

منابع آزمون دكتري رشته مرمت اشيا فرهنگي و تاريخي


منابع آزمون دكتري رشته مرمت و احياي ابنيه و بناهاي تاريخي

منابع آزمون دكتري رشته مرمت و احياي ابنيه و بناهاي تاريخي – تاريخ معماري و هنر ايران و جهان
(دروس سطح كارشناسي و كارشناسي ارشد)
كتاب مباني و مفاهيم معماري معاصر غرب، تاليف وحيد قباديان، انتشارات دفتر پژوهشهاي فرهنگي.
كتاب معماري ايراني، تاليف غلامحسين معماريان و محمدعلي رنجبر كرماني، انتشارات سروش دانش.
كتاب سبك شناسي معماري ايراني، تاليف محمدكريم پيرنيا و غلامحسين معماريان، انتشارات پژوهنده.
كتاب تاريخ هنر معماري ايران در دوره اسلامي، تاليف محمديوسف كياني، سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت).
كتاب آشنايي با معماري جهان، تاليف ابراهيم زارعي، انتشارات فن آوران.
كتاب معماري غرب ريشه ها و مفاهيم، تاليف امير باني مسعود، انتشارات هنر معماري قرن.
كتاب مباني نظري معماري، تاليف عبدالحميد نقره كار، انتشارات دانشگاه پيام نور.
كتاب آشنايي با معماري اسلامي ايران، تاليف محمدكريم پيرنيا، انتشارات سروش دانش.
كتاب معماري و شهرسازي در ايران در گذر زمان، تاليف محمدرضا تقوي نژادديلمي، انتشارات فرهنگسراي يساولي.
كتاب تجديد حيات و هنر در ايران باستان، تاليف جرجينا هرمان، ترجمه مهرداد وحدتي، مركز نشر دانشگاهي.
كتاب پارادايم هاي پرديس: درآمدي بر بازشناسي و بازآفريني باغ ايراني، تاليف آزاده شاهچراغي، انتشاات جهاد دانشگاهي واحد تهران.
كتاب تاريخ معماري معاصر ايران، تاليف امير باني مسعود، انتشارات هنر معماري قرن.
كتاب مباني نظري معماري غرب، ديويد اسميت كيپن، عل ياران، انتشارات شهيدي.
جزوه تاريخ معماري و هنر ايران و جهان دانشگاه تهران – جزوه تاريخ معماري و هنر ايران و جهان دانشگاه شهيدبهشتي – جزوه تاريخ معماري و هنر ايران و جهان دانشگاه آزاد واحد علوم تحقيقات
منابع آزمون دكتري رشته مرمت و احياي ابنيه و بناهاي تاريخي – مباني نظري حفاظت و مرمت ابنيه و بافتهاي واجد شرايط
(دروس سطح كارشناسي و كارشناسي ارشد)
كتاب تجارب مرمت شهري: از ونيز تا شيراز، تاليف محمدمنصور فلامكي، نشر فضا.
كتاب منشور آتن، تاليف محمدمنصور فلامكي، نشر فضا.
كتاب مرمت شهري: تعاريف، نظريه ها، تجارب، منشورها و قطع نامه هاي جهاني، روش ها و اقدامات شهري، تاليف محسن حبيبي، انتشارات دانشگاه تهران.
كتاب رهنمودهايي براي بازآفريني شهري در منطقه مديترانه، تاليف آيدين جواني ديزجي، انتشارات گنج هنر.
جزوه مباني نظري و عملي مرمت بافت، دكتر جدي، دانشگاه شهيد بهشتي – جزوه مباني نظري حفاظت و مرمت ابنيه و بافتهاي واجد شرايط دانشگاه آزاد – جزوه مباني نظري مرمت، دكتر خوشنويس، دانشگاه ميراث فرهنگي – جزوه مباني نظري مرمت، دكتر رضازاده، دانشگاه تهران
منابع آزمون دكتري رشته مرمت و احياي ابنيه و بناهاي تاريخي – فناوريهاي نوين در حفاظت و مرمت
(دروس سطح كارشناسي و كارشناسي ارشد)
كتاب معماري ايران: مصالح شناسي سنتي، تاليف حسين زمرشيدي، انتشارات زمرد.
كتاب معماري ايران: اجراي ساختمان با مصالح سنتي، تاليف حسين زمرشيدي، انتشارات زمرد.
كتاب مقدمه اي بر تكنيكهاي ويژه حفاظت و مرمت بناهاي تاريخي، تاليف سيامك عليزاده و حسنيه نيكبخت، انتشارات سميرا.
كتاب طاق و قوس در معماري ايران، آندره گودار، انتشارات مديران امروز.
جزوه آسيب شناسي بناهاي تاريخي ايران، دكتر جدي، دانشگاه شهيد بهشتي – جزوه آسيب شناسي بناهاي تاريخي، دكتر محمدمرادي، دانشگاه علم و صنعت – جزوه فناوريهاي نوين در حفاظت و مرمت دانشگاه آزاد اسلامي – جزوه فناوريهاي نوين در حفاظت و مرمت دانشگاه تهران
منابع آزمون دكتري رشته مرمت و احياي ابنيه و بناهاي تاريخي – استعداد تحصيلي
(دروس عمومي)
كتاب استعداد و آمادگي تحصيلي ويژه رشته مديريت (۲ جلدي) ، احمد صداقت ، انتشارات نگاه دانش.
كتاب استعداد و آمادگي تحصيلي ، هوشنگ عباس فام ، انتشارات راه
كتاب استعداد و آمادگي تحصيلي ويژه رشته مديريت ، عرفانيان ، اصلاني ، غفارزاده ، انتشارات نگاه دانش
كتاب استعداد و آمادگي تحصيلي ويژه رشته مديريت ، هادي مسيح خواه ، محمد وكيلي ، انتشارات كتابخانه فرهنگ
كتاب استعداد و آمادگي تحصيلي GMAT 2011 ، مجيد نگهداري ، انتشارات مولف
جزوه اينترنتي ۱۰۰ مساله حل شده استعداد تحصيلي دكتري ، هادي مسيح خواه ، محمد وكيلي ، انتشارات كتابخانه فرهنگ
نمونه سوالات دكتري دانشگاه هاي صنعتي شريف ، اميركبير و تهران
جزوه استعداد و آمادگي تحصيلي ويژه رشته مديريت ، احمد صداقت – جزوه استعداد و آمادگي تحصيلي ويژه رشته مديريت ، عرفانيان – جزوه استعداد تحصيلي ، جهاد دانشگاهي دانشگاه صنعتي شريف – جزوه استعداد تحصيلي ، جهاد دانشگاهي دانشگاه صنعتي اميركبير – جزوه استعداد و آمادگي تحصيلي ويژه رشته مديريت ، محمد وكيلي – جزوه استعداد تحصيلي ، جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران
منابع آزمون دكتري رشته مرمت و احياي ابنيه و بناهاي تاريخي –  زبان عمومي
(دروس سطح عمومي)
كتاب گرامر كاربردي زبان انگليسي ، شهاب اناري و همكاران ، انتشارات مبتكران.
كتاب گرامر زبان انگليسي ، عباس فرزام ، انتشارات باستان
كتاب ۵۰۴ واژه ضروري تافل ، انتشارات جنگل
كتاب تافل رهنما ، ابراهيم نظري تيموري ، انتشارات رهنما
كتاب مجموعه سوالات كارشناسي ارشد زبان عمومي ، انتشارات سازمان سنجش و آموزش كشور

راهكارهاي مفيد جهت موفقيت در آزمون دكتريمرمت و احياي ابنيه و بناهاي تاريخي

بسياري از داوطلبان كنكور دكتري به دنبال راهي براي رسيدن به موفقيت و اهداف خود هستند به همين دليل مي خواهيم در اين بند چند نكته را جهت رسيدن شما به موفقيت در كنكور دكتري رشته مرمت و احياي ابنيه و بناهاي تاريخي ذكر كنيم. شما مي توانيد براي عملكرد بهتر بعد از مطالعه منابع اصلي از كتاب هاي كمك آموزشي استفاده كنيد. حال اين سوال مطرح مي گردد كه چه منابعي مناسب و قابل اعتماد هستند؟ كتاب هاي كمك آموزشي موسساتي همچون مدرسان شريف ، آموزشي پارسه ، آموزشي خوارزمي – نصير ، آموزش عالي آزاد پژوهش ، آموزشي نيك انديشان ، آموزش پژوهشي ساما در مقطع دكتري براي موفقيت داوطلبان قدم هاي موثري برداشته اند. همچنين شركت در آزمون هاي زبان انگليسي داخلي و دريافت مدرك آن مي تواند براي موفقيت در مصاحبه دكتري بسيار مفيد واقع گردد ، چرا كه ارائه مدرك زبان قبل از آزمون جامع الزامي مي باشد. شما مي توانيد براي اطلاعات بيشتر با مشاوره تحصيلي مركز ايران مشاوره تماس حاصل فرماييد.

 

 

براي كسب اطلاعات بيشتر درباره منابع آزمون دكتري رشته مرمت و احياي ابنيه و بناهاي تاريخي با مشاوران ايران مشاوره تماس حاصل نماييد.شماره تماس از طريق تلفن هاي ثابت –
تماس از سراسر كشور 9099071647
تماس از استان تهران 9092305538
در صورت عدم دسترسي به تلفن ثابت و يا دريافت بسته تخفيف مشاوره كليك كنيد

 

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در ميان بگذاريد…


منبع : منابع آزمون دكتري رشته مرمت و احياي ابنيه و بناهاي تاريخي


برچسب: منابع آزمون دكتري، آزمون دكتري، دكتري سراسري، دكتري،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۰ دى ۱۳۹۷ساعت: ۰۸:۱۳:۲۶ توسط:ali موضوع:

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
آواتار :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :