مشاوره تحصيلي ايران مشاوره مشاوره تحصيلي ايران مشاوره .

مشاوره تحصيلي ايران مشاوره

منابع آزمون دكتري رشته مديريت پروژه و ساخت

منابع آزمون دكتري رشته مديريت پروژه و ساختمنابع آزمون دكتري رشته مديريت پروژه و ساخت

 

 

براي كسب اطلاعات بيشتر درباره منابع آزمون دكتري رشته مديريت پروژه و ساخت با مشاوران ايران مشاوره تماس حاصل نماييد.شماره تماس از طريق تلفن هاي ثابت –
تماس از سراسر كشور 9099071647
تماس از استان تهران 9092305579
در صورت عدم دسترسي به تلفن ثابت و يا دريافت بسته تخفيف مشاوره كليك كنيد

 

يكي از رشته هاي بسيار مهم گروه هنر رشته مديريت و ساخت پروژه مي باشد، كه با ادغام هنر و فن به آموزش و آماده سازي فعاليت هايي نظير، اجراي پروژه هاي عمراني و نظارت بر آن ها مي پردازد. در واقع اين رشته تلفيقي از رشته هاي مديريت، صنايع و عمران مي باشد. داوطلباني كه علاقمند به تحصيل در رشته مديريت پروژه و ساخت مقطع دكتري هستند بايد مدرك كارشناسي ارشد خود را دريافت نموده، سپس نسبت به ثبت نام آزمون دكتري سراسري خود اقدام نمايند. بسياري از افراد به دنبال راهي براي دريافت منابع آزمون دكتري براي سهولت در اين امر مطلبي را تحت عنوان منابع آزمون دكتري رشته مديريت پروژه و ساخت براي شما عزيزان ارائه نموده ايم.

 

با توجه به اينكه آزمون دكتري سراسري و آزاد ادغام شده و به صورت همزمان برگزار مي شود، منابع آن ها نيز مشترك مي باشد.

جدول رشته و مواد امتحاني آزمون مديريت پروژه و ساخت

ممكن است براي بسياري از داوطلبان آزمون دكتري اين سوال مطرح شود كه فارغ التحصيلان چه رشته هايي مي توانند رشته مديريت پروژه و ساخت به تحصيل بپردازند به همين منظور جدولي را در ادامه مطلب قرار داده ايم كه شما مي توانيد با مطالعه آن در اين زمينه اطلاعات كسب كنيد.

رشته گرايش رشته هاي مرتبط كه فارغ التحصيلان مي توانند در اين كد رشته شركت كنند
معماري

عمران (گرايش مهندسي و مديريت ساخت)، مديريت پرژه و ساخت، معماري (تمام گرايش ها)، فناوري معماري، معماري و انرژي، مديريت ساخته ها

منابع آزمون دكتري رشته مديريت پروژه و ساخت

منابع آزمون دكتري رشته مديريت پروژه و ساخت – نظريه ها و روش هاي مديريت پروژه
(دروس سطح كارشناسي ارشد)
كتاب روش طرح و ساخت (…, Bridging, EPC, Turn key)، تاليف سيدني لوي، مترجمان امير فرجي و محمود گلابچي، انتشارات دانشگاه تهران.
كتاب سيستم هاي اجراي پروژه، تاليف رابرت دورسي، مترجمان امير فرجي و محمود گلابچي، انتشارات دانشگاه تهران.
كتاب مديريت پروژه در پروژه هاي فناوري اطلاعات (IT)، تاليف كتي شوالب، ترجمه محمود گلابچي، انتشارات دانشگاه تهران.
كتاب شرايط عمومي پيمان، تاليف اكبر تركاشوند، انتشارات فدك ايساتيس.
كتاب مديريت و كنترل پروژه در ساختاري نو و به هنگام شده با افزايش هفت فصل جديد، تاليف علي حاج شير محمدي، انتشارات اركان دانش.
كتاب مديريت كنترل پروژه: كاربرد روش هاي سي پي ام پرت گرت و پي ان (جلد ۱ و ۲)، تاليف علي حاج شير محمدي، انتشارات جهاد دانشگاهي (دانشگاه صنعتي اصفهان).
كتاب مديريت استراتژيك پروژه، محمود گلابچي.
كتاب مديريت پروژه هاي صنعتي، تاليف امير فرجي و محمود گلابچي، انتشارات دانشگاه تهران.
كتاب مباني مديريت پروژه، تاليف محمود گلابچي و مهندس سيد ضياء حسيني، انتشارات دانشگاه تهران.
كتاب نظريه هاي نوين در مديريت پروژه، تاليف امير فرجي و محمود گلابچي، انتشارات دانشگاه تهران.
جزوه نظريه ها و روشهاي مديريت پروژه دانشگاه شهيدبهشتي – جزوه نظريه ها و روشهاي مديريت پروژه دانشگاه آزاد واحد علوم تحقيقات – جزوه نظريه ها و روشهاي مديريت پروژه دانشگاه تهران

 

منابع آزمون دكتري رشته مديريت پروژه و ساخت – فناوري هاي ساخت و سيستم هاي ساختماني
(دروس سطح كارشناسي ارشد)
كتاب سازه در معماري، تاليف سالوادوري، ترجمه محمود گلابچي، انتشارات دانشگاه تهران.
كتاب ساختمان ها چگونه عمل مي كنند، تاليف ادوارد آلن، مترجمان محمود گلابچي و كتايون تقي زاده، انتشارات دانشگاه تهران.
كتاب درك رفتار سازه ها، تاليف محمود گلابچي، انتشارات دانشگاه تهران.
كتاب فناوري هاي نوين ساختماني، تاليف محمود گلابچي و حامد مظاهريان، انتشارات دانشگاه تهران.
كتاب مقاومت مصالح كاربردي، تاليف محمود گلابچي، انتشارات دانشگاه تهران.
كتاب سازه هاي مشبك فضايي، تاليف جان چيلتون، ترجمه محمود گلابچي، انتشارات دانشگاه تهران.
كتاب مباني طراحي ساختمانهاي بلند، تاليف محمود گلابچي و محمدرضا گلابچي، انتشارات دانشگاه تهران.
كتاب سازههاي پارچهاي كششي، تاليف كريگ هانتينگتون، مترجمان محمود گلابچي، محمدرضا مجاهدي و الهام سركرده ئي، انتشارات دانشگاه تهران.
كتاب استاتيك كاربردي براي دانشجويان معماري و مهندسي عمران، تاليف محمود گلابچي، انتشارات دانشگاه تهران.
كتاب ساختمان هاي فولادي براي دانشجويان معماري و مهندسي عمران، تاليف محمود گلابچي، انتشارات دانشگاه تهران.
كتاب سازه به مثابه معماري: يك كتاب مرجع براي معماران و مهندسان سازه، تاليف اندرو چارلسون، مترجمان احسان سروش نيا، محمود گلابچي، انتشارات دانشگاه تهران.
كتاب پوسته ها و سازه هاي ورق تاشده براي معماران ، تاليف محمود گلابچي و كتايون تقي زاده، انتشارات دانشگاه تهران.
كتاب معمار + مهندس = ساختار، تاليف ايوان مارگوليوس، ترجمه محمود گلابچي، انتشارات دانشگاه تهران.
كتاب سيستم هاي ساختماني آينده، نگاهي به معماري فردا، تاليف مارتين پاولي، ترجمه محمود گلابچي، انتشارات دانشگاه تهران.
كتاب ساختمان هاي بتني براي دانشجويان معماري و مهندسي عمران، تاليف محمود گلابچي، انتشارات دانشگاه تهران.
كتاب نانو فناوري در معماري و مهندسي ساختمان، تاليف محمود گلابچي، كتايون تقي زاده و احسان سروش نيا، انتشارات دانشگاه تهران.
كتاب پل‏هاي ايران و جهان تعامل معماري تكنولوژي و زيبايي، تاليف محمود گلابچي، متين علاقمندان، انتشارات دانشگاه تهران.
كتاب معماري ديجيتال، كاربرد فناوري‏هاي CAD/CAM/CAE در معماري، تاليف حسين باستاني، علي اندجي گرمارودي و محمود گلابچي، انتشارات دانشگاه تهران.
كتاب طراحي لرزه‏اي براي معماران مقابله‏اي هوشمندانه با زلزله، تاليف اندرو چارلسون، مترجمان احسان سروش نيا، محمود گلابچي، انتشارات دانشگاه تهران.
كتاب جزئيات ارتقاء دهنده معماري، تاليف احسان سروش نيا، محمود گلابچي، انتشارات دانشگاه تهران.
كتاب طبيعت منبع الهام: بررسي و نقد كارهاي سانتياگو كالاتراوا، تاليف محمود گلابچي، انتشارات دانشگاه تهران.
كتاب معماري آركي تايپي، تاليف محمود گلابچي و آيدا زينالي فريد، انتشارات دانشگاه تهران.
كتاب تعامل تكنولوژي و معماري بررسي و نقد آثار نورمن فاستر، تاليف محمود گلابچي، انتشارات دانشگاه تهران.
جزوه فناوري هاي ساخت و سيستمهاي ساختماني دانشگاه شهيدبهشتي – جزوه فناوري هاي ساخت و سيستمهاي ساختماني دانشگاه آزاد واحد علوم تحقيقات – جزوه فناوري هاي ساخت و سيستمهاي ساختماني دانشگاه تهران

 

منابع آزمون دكتري رشته مديريت پروژه و ساخت – زبان عمومي
(دروس سطح عمومي)
كتاب گرامر كاربردي زبان انگليسي، شهاب اناري و همكاران، انتشارات مبتكران.
كتاب گرامر زبان انگليسي، عباس فرزام، انتشارات باستان
كتاب ۵۰۴ واژه ضروري تافل، انتشارات جنگل
كتاب تافل رهنما، ابراهيم نظري تيموري، انتشارات رهنما
كتاب مجموعه سوالات كارشناسي ارشد زبان عمومي، انتشارات سازمان سنجش و آموزش كشور

 

منابع آزمون دكتري رشته مديريت پروژه و ساخت – استعداد تحصيلي
(دروس عمومي)
كتاب استعداد و آمادگي تحصيلي ويژه رشته مديريت (۲ جلدي) ، احمد صداقت، انتشارات نگاه دانش.
كتاب استعداد و آمادگي تحصيلي، هوشنگ عباس فام، انتشارات راه
كتاب استعداد و آمادگي تحصيلي ويژه رشته مديريت ، عرفانيان، اصلاني، غفارزاده، انتشارات نگاه دانش
كتاب استعداد و آمادگي تحصيلي ويژه رشته مديريت ، هادي مسيح خواه، محمد وكيلي ، انتشارات كتابخانه فرهنگ
كتاب استعداد و آمادگي تحصيلي GMAT 2011 ، مجيد نگهداري، انتشارات مولف
جزوه اينترنتي ۱۰۰ مساله حل شده استعداد تحصيلي دكتري، هادي مسيح خواه، محمد وكيلي ، انتشارات كتابخانه فرهنگ
نمونه سوالات دكتري دانشگاه هاي صنعتي شريف، اميركبير و تهران
جزوه استعداد و آمادگي تحصيلي ويژه رشته مديريت ، احمد صداقت – جزوه استعداد و آمادگي تحصيلي ويژه رشته مديريت ، عرفانيان – جزوه استعداد تحصيلي، جهاد دانشگاهي دانشگاه صنعتي شريف – جزوه استعداد تحصيلي، جهاد دانشگاهي دانشگاه صنعتي اميركبير – جزوه استعداد و آمادگي تحصيلي ويژه رشته مديريت، محمد وكيلي – جزوه استعداد تحصيلي، جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران

عوامل موثر در موفقيت آزمون دكتري

بسياري از داوطلبان كنكور دكتري به دنبال راهي براي رسيدن به موفقيت و اهداف خود هستند به همين دليل مي خواهيم در اين بند از مطلب چند نكته را جهت رسيدن شما به موفقيت را ذكر كنيم. شما مي توانيد براي بازدهي بهتر بعد از مطالعه منابع اصلي از كتب هاي كمك آموزشي استفاده كنيد. حال اين سوال مطرح مي گردد كه چه منابعي مناسب و قابل اعتماد هستند؟ كتاب هاي كمك آموزشي موسساتي كه در ادامه مطلب معرفي خواهيم كرد مقطع دكتري براي موفقيت داوطلبان قدم هاي موثري برداشته اند.

منابع آزمون دكتري رشته مديريت پروژه و ساخت

  • مدرسان شريف
  • موسسه آموزشي پارسه
  • موسسه راه دكتري
  • موسسه آموزشي خوارزمي – نصير
  • موسسه آموزش عالي آزاد پژوهش
  • موسسه علوم و فنون معين
  • موسسه آموزشي نيك انديشان
  • موسسه آموزش پژوهشي ساما
  • موسسه آموزش عالي فاضل

همچنين شركت در آزمون هاي زبان انگليسي داخلي و دريافت مدرك آن مي تواند براي موفقيت در مصاحبه دكتري بسيار مفيد واقع گردد، چرا كه ارائه مدرك زبان قبل از آزمون جامع الزامي مي باشد. شما مي توانيد براي اطلاعات بيشتر با مشاوره تحصيلي مركز ايران مشاوره تماس حاصل فرماييد.

 

 

براي كسب اطلاعات بيشتر درباره منابع آزمون دكتري رشته مديريت پروژه و ساخت با مشاوران ايران مشاوره تماس حاصل نماييد.شماره تماس از طريق تلفن هاي ثابت –
تماس از سراسر كشور 9099071647
تماس از استان تهران 9092305579
در صورت عدم دسترسي به تلفن ثابت و يا دريافت بسته تخفيف مشاوره كليك كنيد

 

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در ميان بگذاريد…

منبع : منابع آزمون دكتري رشته مديريت پروژه و ساخت

مشاوره تحصيلي - ايران مشاوره - مشاوره تحصيلي تلفني - ثبت نام آزمون دكتري سراسري - انتخاب رشته دكتري - مشاوره انتخاب رشته دكتري - شرايط دكتري بدون آزمون - شهريه دكتري - شهريه دكتري دانشگاه آزاد – دفترچه ثبت نام آزمون دكتري سراسري – ثبت نام آزمون دكتري سراسري 98 - ثبت نام آزمون دكتري دانشگاه آزاد 98 - منابع آزمون دكتري رشته مهندسي عمران – سازه - منابع آزمون دكتري رشته مهندسي مكانيك – ساخت و توليد - منابع آزمون دكتري رشته مهندسي برق – مخابرات - منابع آزمون دكتري رشته مهندسي برق – كنترل - منابع آزمون دكتري رشته شيمي پليمر - منابع آزمون دكتري رشته علوم و مهندسي باغباني - منابع آزمون دكتري رشته شهرسازي - منابع آزمون دكتري رشته معماري - منابع آزمون دكتري رشته مديريت پروژه و ساخت

 

 


برچسب: منابع آزمون دكتري، آزمون دكتري، دكتري، رشته هاي آزمون دكتري، دكتري سراسري،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۱۰:۲۸:۲۴ توسط:ali موضوع:

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
آواتار :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :