مشاوره تحصيلي ايران مشاوره مشاوره تحصيلي ايران مشاوره .

مشاوره تحصيلي ايران مشاوره

منابع آزمون دكتري رشته شهرسازي

منابع آزمون دكتري رشته شهرسازيمنابع آزمون دكتري رشته شهرسازي

 

 

براي كسب اطلاعات بيشتر درباره منابع آزمون دكتري رشته شهرسازي با مشاوران ايران مشاوره تماس حاصل نماييد.شماره تماس از طريق تلفن هاي ثابت –
تماس از سراسر كشور 9099071647
تماس از استان تهران 9092305579
در صورت عدم دسترسي به تلفن ثابت و يا دريافت بسته تخفيف مشاوره كليك كنيد

 

يكي از رشته هاي پرطرفدار گروه هنر رشته شهرسازي مي باشد، كه هر ساله داوطلبان زيادي را به خود جذب نموده است. شهرسازي عبارت است از بررسي و تنظيم نمودن فعاليت هايي كه به منظور بهتر شدن كيفيت و سطح رفاه افرادي كه در شهر زندگي مي كنند، مي باشد. داوطلباني كه علاقمند به تحصيل در رشته شهرسازي مقطع دكتري هستند بايد مدرك كارشناسي ارشد خود را دريافت نموده، سپس نسبت به ثبت نام آزمون دكتري سراسري خود اقدام نمايند. بسياري از افراد به دنبال راهي براي دريافت منابع آزمون دكتري براي سهولت در اين امر مطلبي را تحت عنوان منابع آزمون دكتري رشته شهرسازي براي شما عزيزان ارائه نموده ايم.

 

با توجه به اينكه آزمون دكتري سراسري و آزاد ادغام شده و به صورت همزمان برگزار مي شود، منابع آن ها نيز مشترك مي باشد.

جدول رشته و مواد امتحاني آزمون شهرسازي

ممكن است براي بسياري از داوطلبان آزمون دكتري اين سوال مطرح شود كه فارغ التحصيلان چه رشته هايي مي توانند رشته شهرسازي به تحصيل بپردازند به همين منظور جدولي را در ادامه مطلب قرار داده ايم كه شما مي توانيد با مطالعه آن در اين زمينه اطلاعات كسب كنيد.

منابع آزمون دكتري رشته شهرسازي

رشته گرايش رشته هاي مرتبط كه فارغ التحصيلان مي توانند در اين كد رشته شركت كنند
معماري

طراحي شهري مجموعه برنامه ريزي شهري، و منطقه اي و مديريت شهري (تمامي گرايش ها)، شهرسازي، مديريت امور شهري، طراحي شهري، معماري (تمامي رشته ها و گرايش ها)، برنامه ريزي و طراحي محيط، مديريت محيط زيست، گرايش هاي جغرافيا، برنامه ريزي توسعه منطقه اي، مرمت و احياي ابنيه و بناهاي تاريخي
شهرسازي اسلامي
شهرسازي

منابع آزمون دكتري رشته شهرسازي

منابع آزمون دكتري رشته شهرسازي – مباني نظريه ها و انديشه هاي مطرح در برنامه ريزي و طراحي شهري 
(دروس سطح كارشناسي)
كتاب درآمدي بر نظريه هاي برنامه ريزي با تاكيد ويژه بر برنامه ريزي شهري، تاليف زهره دانش پور، انتشارات دانشگاه بهشتي.
كتاب محيط هاي پاسخده، تاليف اي ين بنتلي، ترجمه مصطفي بهزادفر، انتشارات دانشگاه علم و صنعت.
كتاب برنامه ريزي شهرهاي جديد، تاليف كرامت الله زياري، انتشارات سمت.
كتاب فضا، شهر و نظريه اجتماعي، تاليف فرن تانكيس، ترجمه حميدرضا پارسي و آرزو افلاطوني، انتشارات دانشگاه تهران.
كتاب نظريه هاي شهر و پيرامون، تاليف محد حسين و حسين رجبي سناجردي، انتشارات سمت.
كتاب برنامه ريزي كاربري اراضي شهري، تاليف كرامت الله زياري، انتشارات دانشگاه يزد.
كتاب برنامه ريزي محيطي براي توسعه زمين، تاليف آن بير و كاترين هيگينز، ترجمه سيدحسين بحريني و كيوان كريمي، انتشارات دانشگاه تهران.
جزوه نظريه ها و انديشه هاي مطرح در برنامه ريزي و طراحي شهري دانشگاه تهران – جزوه نظريه ها و انديشه هاي مطرح در برنامه ريزي و طراحي شهري دانشگاه آزاد واحد علوم تحقيقات
منابع آزمون دكتري رشته شهرسازي – روش ها، شيوه ها و سنت هاي برنامه ريزي و طراحي شهري
(دروس سطح كارشناسي)
كتاب سبز شهرداري ها (جلد۳ و ۴ و ۵ و ۱۱)، تاليف احمد سعيدنيا، انتشارات سازمان شهرداري هاي كشور.
كتاب طرح ها و برنامه هاي شهرسازي: مفاهيم روندها و الزامات طرح هاي جامع و تفصيلي در ايران با تاكيد بر وضعيت تهران، تاليف مصطفي بهزادفر، انشارات نشر شهر.
كتاب مقدمه اي بر مباني برنامه ريزي شهري، تاليف اسماعيل شيعه، انتشارات دانشگاه علم و صنعت.
كتاب مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، تاليف محمد عظيمي آقداش، انتشارات پارسيا.
كتاب از شار تا شهر، تاليف محسن حبيبي، انتشارات دانشگاه تهران.
كتاب تحليلي بر ويژگي هاي برنامه ريزي شهري در ايران، تاليف مشهدي زاده دهاقاني، انتشارات دانشگاه علم و صنعت.
كتاب مديريت و حكمروايي، تاليف ناصر برك پور و ايرج اسدي، انتشارات دانشگاه هنر.
كتاب طرح ها و برنامه هاي شهرسازي (مفاهيم، روندها و الزامات طرح هاي جامع و تفصيلي در ايران)، تاليف مصطفي بهزادفر، انتشارات شهر.
كتاب شبكه ي ارتباطي در طراحي شهري، تاليف فريدون قريب، انتشارات دانشگاه تهران.
كتاب برنامه ريزي كاربردي اراضي شهري، تاليف محمدرضا پورمحمدي، انتشارات سمت.
كتاب مكان هاي عمومي و فضاهاي شهري، تاليف ماتيو كرمونا، تيم هيت و تنزاكواستيون تيسدل، مترجمان فريبا قرائي، مهشيد شكوهي، زهرا اهري و اسماعيل صالحي، انتشارات دانشگاه هنر تهران.
كتاب تراكم در شهرسازي: اصول و معيارهاي تعيين تراكم شهري، تاليف محمدمهدي عزيزي، انتشارات دانشگاه تهران.
كتاب تحليل مباني نظري طراحي شهري معاصر (اواخر قرن ۱۹ تا دهه هفتم قرن ۲۰ ميلادي)، تاليف سيدحسين بحريني، بهناز بلوكي و سوده تقابن، انتشارات دانشگاه تهران.
كتاب قواعد و معيارهاي طراحي شهري، تاليف محمود توسلي، انتشارات مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران.
كتاب طراحي فضاي شهري ، تاليف محمود توسلي و ناصر بنيادي، انتشارات شهيدي.
كتاب ساخت شهر در اقليم گرم و خشك ايران، تاليف محمود توسلي، انتشارات پيام.
كتاب سيماي شهر، تاليف كويين لينچ، ترجمه منوچهر مزيني، انتشارات دانشگاه تهران.
كتاب شبكه ارتباطي در طراحي شهري، تاليف فريدون قريب، انتشارات دانشگاه تهران.
كتاب سير انديشه ها در شهرسازي: از “آرمان” تا “واقعيت” ، تاليف جهانشاه پاكزاد، انتشارات آرمانشهر.
كتاب طراحي شهرها، تاليف اموند بيكن، ترجمه فرزانه طاهري، انتشارات شهيدي.
كتاب به سوي شهرسازي انسانگرا، تاليف محمد امير ياراحمدي، انتشارات سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري تهران.
كتاب گزيده منظر شهري، تاليف گوردون كالن، ترجمه منوچهر طبيبيان، انتشارات دانشگاه تهران.
كتاب شهرسازي شهروندگرا، تاليف فرانسيس تيبالدز، ترجمه محمد احمدي نژاد، انتشارات خاك.
كتاب آفرينش مركز شهري سر زنده، تاليف ساي پامير، مترجمان مصطفي بهزادفر و امير شكيبامنش، انتشارات انتشارات دانشگاه علم و صنعت.
كتاب طراحي شهري براي قرن شهري، تاليف يويد ديكسون، لنس جي براون و اوليور گيلهم، مترجم سيدحسين بحريني انتشارات دانشگاه تهران.
جزوه روش ها، شيوه ها و سنت هاي برنامهريزي و طراحي شهري دانشگاه تهران – جزوه روش ها، شيوه ها و سنت هاي برنامهريزي و طراحي شهري دانشگاه آزاد واحد علوم تحقيقات

 

منابع آزمون دكتري رشته شهرسازي – مباني و اصول برنامه ريزي و طراحي شهري 
(دروس سطح كارشناسي ارشد)
كتاب مباني و مفاهيم معماري معاصر غرب، تاليف وحيد قباديان، انتشارات دفتر پژوهشهاي فرهنگي.
كتاب تحليل مباني نظري طراحي شهري معاصر: اواخر قرن ۱۹ تا دهه هفتم قرن ۲۰ ميلادي، تاليف سيدحسين بحريني، بهناز بلوكي و سوده تقابن، انتشارات دانشگاه تهران.
كتاب مباني طراحي شهري، تاليف ريچارد هدمن و اندرو يازوسكي، راضيه رضازاده و مصطفي عباس زادگان، انتشارات دانشگاه علم و صنعت.
كتاب زيبايي شناسي در معماري، تاليف يورگ گروتر، مترجمان جهانشاه پاكزاد و عبدالرضا همايون، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي.
كتاب اسناد هدايت طراحي شهري، تاليف رابرت كوآن، مترجمان كوروش گلكار و سولماز حسينيون، انتشارات سليمي.
كتاب كند و كاوي در تعريف طراحي شهري، تاليف كوروش گلكار، انتشارات موسسه فرهنگي هنري ثمين نوين تهران .
كتاب مباني نظري و فرآيند طراحي شهري، تاليف جهانشاه پاكزاد، مرضيه ترابي، نغمه تركزاد و مرواريد قاسمي، انتشارات شهيدي.
كتاب مرمت شهري: تعاريف، نظريه ها تجارب منشورها و قطع نامه هاي جهاني روش ها و اقدامات شهري، تاليف محسن حبيبي و مليحه مقصودي، انتشارات دانشگاه تهران.
كتاب طراحي شهري به سوي يك شكل پايدارتر شهر، هيلدر براندفري، ترجمه بحريني، انتشارات شركت پردازش و برنامه ريزي شهري.
كتاب مقالاتي در باب مفاهيم معماري و طراحي شهري، تاليف جهانشاه پاكزاد، انتشارات آرامانشهر.
كتاب نظريه هاي شهر و پيرامون، تاليف محمدحسين پاپلي يزدي و حسين رجبي سناجردي، انتشارات سمت.
كتاب فرآيند طراحي شهري، تاليف سيدحسين بحريني، انتشارات دانشگاه تهران.
كتاب مقدمه اي بر مباني برنامه ريزي شهري، تاليف اسماعيل شيعه، انتشارات انتشارات دانشگاه علم و صنعت.
كتاب آفرينش مكان پايدار (تاملي در باب نظريه ي طراحي شهري)، تاليف كوروش گلكار، دانشگاه شهيد بهشتي.
كتاب سبز شهرداري ها (جلد ۲و ۹ و۱)، تاليف احمد سعيدنيا، انتشارات سازمان شهرداري هاي كشور.
كتاب سيماي شهر، تاليف كويين لينچ، ترجمه منوچهر مزيني، انتشارات دانشگاه تهران.
كتاب برنامه ريزي راهبردي توسعه شهري (تجربيات اخير جهاني و جايگاه آن در ايران)، تاليف جواد مهدي زاده، انتشارات پيام سيماگران.
كتاب اصول و روشهاي برنامه ريزي منطقه اي، تاليف كرامت الله زياري، انتشارات دانشگاه تهران.
كتاب اصول و مباني برنامه ريزي منطقه اي، تاليف سيدحسن معصومي اشكوري، انتشارات پيام.
كتاب آيين شهرسازي پايدار، تاليف كوين كريزك و جو پاور، مترجمان مصطفي بهزادفر و كيومرث حبيبي، انتشارات مهر ايمان.
كتاب زير ساخت هاي شهري، تاليف مصطفي بهزادفر، انتشارات شهيدي.
جزوه مباني و اصول برنامه ريزي و طراحي شهري دانشگاه تهران – جزوه مباني و اصول برنامه ريزي و طراحي شهري دانشگاه آزاد واحد علوم تحقيقات
منابع آزمون دكتري رشته شهرسازي – زبان عمومي
(دروس سطح عمومي)
كتاب گرامر كاربردي زبان انگليسي، شهاب اناري و همكاران، انتشارات مبتكران.
كتاب گرامر زبان انگليسي، عباس فرزام، انتشارات باستان
كتاب ۵۰۴ واژه ضروري تافل، انتشارات جنگل
كتاب تافل رهنما، ابراهيم نظري تيموري، انتشارات رهنما
كتاب مجموعه سوالات كارشناسي ارشد زبان عمومي، انتشارات سازمان سنجش و آموزش كشور

 

منابع آزمون دكتري رشته شهرسازي – استعداد تحصيلي
(دروس عمومي)
كتاب استعداد و آمادگي تحصيلي ويژه رشته مديريت (۲ جلدي) ، احمد صداقت، انتشارات نگاه دانش.
كتاب استعداد و آمادگي تحصيلي، هوشنگ عباس فام، انتشارات راه
كتاب استعداد و آمادگي تحصيلي ويژه رشته مديريت ، عرفانيان، اصلاني، غفارزاده، انتشارات نگاه دانش
كتاب استعداد و آمادگي تحصيلي ويژه رشته مديريت ، هادي مسيح خواه، محمد وكيلي ، انتشارات كتابخانه فرهنگ
كتاب استعداد و آمادگي تحصيلي GMAT 2011 ، مجيد نگهداري، انتشارات مولف
جزوه اينترنتي ۱۰۰ مساله حل شده استعداد تحصيلي دكتري، هادي مسيح خواه، محمد وكيلي ، انتشارات كتابخانه فرهنگ
نمونه سوالات دكتري دانشگاه هاي صنعتي شريف، اميركبير و تهران
جزوه استعداد و آمادگي تحصيلي ويژه رشته مديريت ، احمد صداقت – جزوه استعداد و آمادگي تحصيلي ويژه رشته مديريت ، عرفانيان – جزوه استعداد تحصيلي، جهاد دانشگاهي دانشگاه صنعتي شريف – جزوه استعداد تحصيلي، جهاد دانشگاهي دانشگاه صنعتي اميركبير – جزوه استعداد و آمادگي تحصيلي ويژه رشته مديريت، محمد وكيلي – جزوه استعداد تحصيلي، جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران

عوامل موثر در موفقيت آزمون دكتري

بسياري از داوطلبان كنكور دكتري به دنبال راهي براي رسيدن به موفقيت و اهداف خود هستند به همين دليل مي خواهيم در اين بند از مطلب چند نكته را جهت رسيدن شما به موفقيت را ذكر كنيم. شما مي توانيد براي بازدهي بهتر بعد از مطالعه منابع اصلي از كتب هاي كمك آموزشي استفاده كنيد. حال اين سوال مطرح مي گردد كه چه منابعي مناسب و قابل اعتماد هستند؟ كتاب هاي كمك آموزشي موسساتي كه در ادامه مطلب معرفي خواهيم كرد مقطع دكتري براي موفقيت داوطلبان قدم هاي موثري برداشته اند.

منابع آزمون دكتري رشته شهرسازي

  • مدرسان شريف
  • موسسه آموزشي پارسه
  • موسسه راه دكتري
  • موسسه آموزشي خوارزمي – نصير
  • موسسه آموزش عالي آزاد پژوهش
  • موسسه علوم و فنون معين
  • موسسه آموزشي نيك انديشان
  • موسسه آموزش پژوهشي ساما
  • موسسه آموزش عالي فاضل

همچنين شركت در آزمون هاي زبان انگليسي داخلي و دريافت مدرك آن مي تواند براي موفقيت در مصاحبه دكتري بسيار مفيد واقع گردد، چرا كه ارائه مدرك زبان قبل از آزمون جامع الزامي مي باشد. شما مي توانيد براي اطلاعات بيشتر با مشاوره تحصيلي مركز ايران مشاوره تماس حاصل فرماييد.

 

 

براي كسب اطلاعات بيشتر درباره منابع آزمون دكتري رشته شهرسازي با مشاوران ايران مشاوره تماس حاصل نماييد.شماره تماس از طريق تلفن هاي ثابت –
تماس از سراسر كشور 9099071647
تماس از استان تهران 9092305579
در صورت عدم دسترسي به تلفن ثابت و يا دريافت بسته تخفيف مشاوره كليك كنيد

 

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در ميان بگذاريد…

منبع : منابع آزمون دكتري رشته شهرسازي

مشاوره تحصيلي - ايران مشاوره - مشاوره تحصيلي تلفني - ثبت نام آزمون دكتري سراسري - انتخاب رشته دكتري - مشاوره انتخاب رشته دكتري - شرايط دكتري بدون آزمون - شهريه دكتري - شهريه دكتري دانشگاه آزاد – دفترچه ثبت نام آزمون دكتري سراسري – ثبت نام آزمون دكتري سراسري 98 - ثبت نام آزمون دكتري دانشگاه آزاد 98 - منابع آزمون دكتري رشته مهندسي عمران – سازه - منابع آزمون دكتري رشته مهندسي مكانيك – ساخت و توليد - منابع آزمون دكتري رشته مهندسي برق – مخابرات - منابع آزمون دكتري رشته مهندسي برق – كنترل - منابع آزمون دكتري رشته شيمي پليمر - منابع آزمون دكتري رشته علوم و مهندسي باغباني - منابع آزمون دكتري رشته شهرسازي

 

 


برچسب: منابع آزمون دكتري، آزمون دكتري، دكتري سراسري، رشته هاي آزمون دكتري،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۱۰:۰۸:۴۳ توسط:ali موضوع:

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
آواتار :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :